База 1
 
Вътрешни болести
Кабинетът по вътрешни болести се ръководи от - специалист вътрешни болести и ехографска диагностика, със стаж по специалността над 30 години.
В кабинета се извършват:

 • консултативни прегледи, диагностика и лечение на всички вътрешни заболявания
 • профилактични прегледи на лица с повишен риск от заболявания на сърдечно-съдовата система
 • предоперативна подготовка и заключение за оперативна интервенция в стационар
 • определяне на показатели на коронарния риск
 • ултразвуково изследване на коремни органи, малък таз, диагностика и лечение
 • изследване на стойности на кръвна захар с глюкомер
 • отчитане на показатели на външно дишане
 • при необходимост гастро-дуоденално сондиране
 • антропометрична оценка на затлъстяването
 • вземане на храчка и назофарингиален секрет за микробиологично и цитологично изследване
 • при необходимост даване на медицинско направление за високо специализирани дейности и изследвания
 • консултации и насочване за болнично лечение
 • експертиза на временната нетрудоспособност - Председател на лекарска консултативна комисия (ЛКК)
 • трудоустрояване на работници и служители при определени заболявания
 • подготовка и представяне пред териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) за инвалидизиране
 • консултация и определяне годността за водачи на МПС, за постъпване на работа в България и чужбина
 • консултации и заключение за българско гражданство пред Министерство на правосъдието
Гастроентерология
Кабинетът по гастроентерология разполага с един специалист - Д-р Аделина Иванова.
В кабинета се извършват:

 • амбулаторни прегледи
 • ултразвукова диагностика (УЗД) на коремни органи
 • фиброгастроскопия (ФГС)
 • ректороманоскопия (РРС)
 • фибросигмоидоскопия (ФСС)
 • фиброколоноскопия (ФКС)
Работно време:

Д-р Аделина Иванова
Понеделник, Вторник, Четвъртък
Амбулаторни прегледи 14:00 ÷ 17:00
Гинекология
Кабинетът разполага с три специалиста - Д-р Мария БедриноваД-р Николай Царибашев
В кабинета се извършват:

 • гинекологични прегледи с изследване на цитонамазка и секрети
 • вземане на цитонамазка, влагалищен секрет
 • наблюдение протичането на желана бременност
 • колпоскопия
 • ехография
 • поставяне и сваляне на спирала
Работно време:

Д-р Мария Бедринова
Нечетни дати
Майчино здравеопазване 13:00 ÷ 14.30
ЛКК 14.30 ÷ 15:00
Амбулаторни прегледи 14:30 ÷ 19.00
Четни дати
Домашни посещения 15:00 ÷ 16:00
ЛКК 14.30 ÷ 15:00
Амбулаторни прегледи 9.30 ÷ 14.30
 
Д-р Николай Царибашев
Нечетни дати
08:00 ÷ 11:00
Дерматология
Временно кабинетът не разполага със специалисти.
В кабинета се извършват:

 • диагностика и лечение на кожни и венерически заболявания
 • криотерапия с течен азот
 • кюретиране на кожни образувания
 • електрокоагулация на кожни образувания
 • микроскопско изследване на уретрален, цервикален секрет и др.
 • вземане на материал за микробиологично изследване
Работно време:

Ендокринология
Кабинетът разполага с двама специалиста - Д-р Ивайло Лефтеров и Д-р Галина Даковска
В кабинета се извършват:

 • профилактични прегледи за ранно откриване на захарен диабет и предиабет
 • изследване на кръвна захар и кетотела в урината
 • обучение на пациенти със захарен диабет за диетолечение, самоконтрол и предпазване от усложненията от диабета
 • обучение за техники на инжектиране на инсулина и за работа с апарати за измерване на кръвна захар
 • медицински консултации и пълни изследвания при пациенти със захарен диабет, диспансерно наблюдение, ЕКГ контрол и лечение
 • медицински консултации и всички изследвания за заболявания на щитовидната жлеза, диспансерно наблюдение, ЕКГ контрол, хормонален мониторинг и лечение
 • медицински консултации и ранна диагностика на метаболитни заболявания – затлъстяване, инсулинова резистентност, нарушения в мастната обмяна – диетично и медикаментозно лечение
 • медицински консултации, диагностика и лечение на остеопороза, разчитане на остеодензитометрии, изследване на маркери за костното разграждане
 • медицински консултации, диагностика и лечение на всички останали ендокринни заболявания, хормонален мониторинг
 • издаване на протоколи за лекарства и други медикаменти по НЗОК
 • при необходимост даване на медицински направления за други специалисти
 • при нужда насочване за болнично лечение
 • даване на мнение за временна нетрудоспособност, при случаи на необходимост
 • даване на заключение за териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) при ендокринни заболявания
Работно време:

Д-р Галина Даковска
Вторник
Амбулаторни прегледи 14:30 ÷ 18:30
Петък
Амбулаторни прегледи 14:30 ÷ 18:30
 
Д-р Ивайло Лефтеров
Амбулаторни прегледи
14:00 ÷ 18:00 - Понеделник
14:00 ÷ 18:00 - Сряда
14:00 ÷ 18:00 - Четвъртък
Домашни посещения
19:30 ÷ 20:00 - Понеделник и Сряда
Ехокардиографски кабинет
Кабинетът разполага с двама специалисти - Д-р Ирена Цветкова и Д-р Петя Стефанова
В кабинета се извършват:

 • кардиологични прегледи
 • ехокардиографии ЕКГ холтер (24 часов запис)
Работно време:

Д-р Ирена Цветкова
I-ви етаж, кабинет 2А
Понеделник и Сряда
15:00 ÷ 18:00
Вторник, Четвъртък и Петък
08:00 ÷ 14:00
 
Д-р Петя Стефанова
Понеделник и Сряда
08:00 ÷ 14:00
Вторник, Четвъртък и Петък
14:30 ÷ 19:00
Кардиология
Кабинетът разполага с четирима специалисти - Д-р Емил Арнаудов, Д-р Ирена Цветкова и Д-р Петя Стефанова
В кабинета се извършват:

 • консултации
 • прегледи и ЕКГ на пациенти със сърдечно-съдови заболявания
 • експертиза на временната нетрудоспособност
Работно време:

Д-р Емил Арнаудов
Нечетни дати
Домашни посещения 12:00 ÷ 13:00
ОЛКК 13:00 ÷ 15:00
Амбулаторни прегледи 15:00 ÷ 18.30
Четни дати
Домашни посещения 15:00 ÷ 16:00
ОЛКК 13:00 ÷ 15:00
Амбулаторни прегледи 8:00 ÷ 13.00
 
Д-р Петя Стефанова
Понеделник и Сряда
08:00 ÷ 14:00
Вторник, Четвъртък и Петък
14:30 ÷ 19:00
 
Д-р Ирена Цветкова
I-ви етаж, кабинет 2А
Понеделник и Сряда
15:00 ÷ 18:00
Вторник, Четвъртък и Петък
08:00 ÷ 14:00
Клинична лаборатория
В кллиничната лаборатория на ДКЦ XII ЕООД, се извършва широкообхватна клинико-лабораторна диагностика с ежедневен качествен контрол. Лабораторията участва в Национална система за външна оценка на качеството, за което разполага със съответните сертификати. Извършват се рутинни хематологични, биохимични, хемостазни, уринни изследвания и следните високо-специализирани изследвания:
 • тиреоидни хормони - TSH, FT4, TAT, MAT
 • репродуктивни хормони
 • инсулин
 • Туморни маркери:
  • PSA
  • CA-15-3
  • CA-125
  • CA-19-9
  • CEA
Лабораторията разполага с апаратура, отговаряща на най-съвременните изисквания за лабораторна диагностика:
 • биохимичен апарат Respons 920 (Dyasis)
 • хематологичен апарат D-CELL 5DIFF (Diagon)
 • хематологичен апарат Micros 60 (ABX)
 • aпарат за хемостаза ACL 7000 (Instrumentacion Laboratory - САЩ)
 • имунологичен апарат ACCESS 2 (Beckman Coulter - САЩ)
 • имунофлуоресцентен анализатор GETEIN за hs-CRP, Cardiac Troponim I, NT-BNP в пълна кръв
 • уриненанализатор Laura Smart (Erba-Lachema)
Работно време:
Понеделник - Петък
07:30 ÷ 19:30
Д-р Росица Тодорова
Вторник и Четвъртък
07:30 ÷ 09:00
Неврология
Кабинетът разполага с два специалиста -  Д-р Мария Пеева, Д-р Мариела Радева
В кабинета се извършват:

 • неврологичен преглед
Работно време:

Д-р Мария Пеева
Нечетни дати
ОЛКК 13:00 ÷ 14:00
Амбулаторни прегледи 15:00 ÷ 17.00
Четни дати
ОЛКК 13:00 ÷ 14:00
Амбулаторни прегледи 09:00 ÷ 13.00
Д-р Мариела Радева
Четни дати
ОЛКК 13:00 ÷ 15:00
Амбулаторни прегледи 8:00 ÷ 13.00
Нечетни дати
ОЛКК 13:00 ÷ 15:00
Амбулаторни прегледи 15:00 ÷ 19.00
Нефрологичен кабинет
Кабинетът разполага с един специалист - Д-р Емилия Кръстева
В кабинета се извършват:

 • амбулаторни прегледи
 • УЗД на отделителна система
Работно време:

Д-р Емилия Кръстева
Вторник и Петък
09:00 ÷ 13:00
Ортопедия
Кабинетът разполага със специалисти - Д-р Кирил Захов, Д-р Любомир Любомиров
В кабинета се извършват:

 • консултативни прегледи
 • домашни посешения
 • измерване на костна плътност по програма
 • имобилизация
 • поставяне и сваляне на гипс
 • превръзки
 • ставна пункция
 • насочване за оперативно лечение
 • консултации за териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК)
Работно време:

Д-р Кирил Захов
Амбулаторни прегледи
15:30 ÷ 18:00 - Понеделник, Вторник и Сряда
09:00 ÷ 12:00 - Четвъртък и Петък
Домашни посещения
14:00 ÷ 15:00 - Понеделник
Специализирана лекарска консултативна комисия (СЛКК)
15:00 ÷ 15:30 - Понеделник, Вторник и Сряда
Д-р Любомир Любомиров
Амбулаторни прегледи
15:00 ÷ 18:30 - Четвъртък и Петък
Отоневрологичен кабинет
Кабинетът не разполага със специалисти
Офталмология
Кабинетът разполага с един специалист - Д-р Диляна Иванова
В кабинета се извършват:

 • амбулаторни прегледи
Работно време:

Д-р Диляна Иванова
Понеделник,Сряда и Четвъртък
ОЛКК 13:00 ÷ 14:00
Амбулаторни прегледи 10.00 ÷ 13.00
Вторник
Домашни посещения 17:30 ÷ 18:00
ОЛКК 13:00 ÷ 14:00
Амбулаторни прегледи 10:00 ÷ 13:00
Петък
ОЛКК 13:00 ÷ 14:00
Амбулаторни прегледи 10:00 ÷ 13:00
Педиатрия
Кабинетът разполага с един специалист - Д-р Цветомира Борисова
Извършва консултативни прегледи и лечение, участва в обща лекарска консултативна комисия (ОЛКК)
Работно време:

Д-р Цветомира Борисова
Амбулаторни прегледи
16:00 ÷ 18:00 - Вторник и Сряда
Психиатрия
Временно кабинетът не разполага със специалисти.
Пулмология
Кабинетът разполага с един специалист -
Д-р Дарина Шиклова - специалности Вътрешни болести, Белодробни болести. Професионален стаж над 25 години в амбулаторни и стационарни условия.
В кабинета се извършват:

 • амбулаторни прегледи и изследване на дихателната функция
 • кабинетът работи с НЗОК
Работно време:

Д-р Дарина Шиклова
Амбулаторни прегледи
17:45 ÷ 19:30 - Понеделник, Сряда и Четвъртък
Домашни посещения
19:30 ÷ 20:00 - Понеделник, Сряда и Четвъртък
Ревматология
Кабинетът разполага с един специалист - Д-р Анелия Радикова
В кабинета се извършва диагностика и лечение на пациенти с:

 • Остеоартроза и Остеопороза
 • Подагра и хиперурикемия
 • Възпалителни ставни заболявания (Ревматоиден артрит, Реактивни артрити, Псориатичен артрит и др.)
 • Болест на Бехтерев
 • Системни заболявания на съединителната тъкан
 • Неясен болеви синдром и други
 • Вътреставни и периставни апликации
 • Ехография на стави
Работно време:

Д-р Анелия Радикова
Понеделник и Сряда
Амбулаторни прегледи 14:00 ÷ 16.30
Рентген
Кабинетът разполага с двама специалисти - Д-р Валя Казакова и Д-р Васил Тотев
Кабинетът по образна диагностика към ДКЦ ХІІ – София, разполага с конвенционална рентгенова техника – графичен и скопичен пост, УЗД апарат – разположен самостоятелно, онтопантомограф, мамограф и зъбен кугел. Получените образи и тяхното интерпретиране позволява адекватна диагностика на всички органи и системи – обект на конвенционалната техника. Извършват се и контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт. УЗД- кабинета предлага изследване на паренхимни органи при възрастни. С помощта на високочестотния трансдуцер към УЗД апарата се изследват деца, щитовидна жлеза и млечни жлези.

В ДКЦ 12 - База 1 се правят Ортопантомографии (панорамни снимки на всички зъби) по НЗОК и платени услуги на цена 17 лв.

В кабинет 34 ет.ІІІ, се правят зъбни снимки.


Работно време:

Д-р Валя Казакова
Нечетни дати
12:00 ÷ 19:00
Четни дати
07:30 ÷ 14:30
Д-р Васил Тотев
Нечетни дати
08:00 ÷ 12:00
УНГ
Кабинетът разполага с двама специалиста - Д-р Розалина Панайотова и Д-р Маргарита Янкова

Лечебната дейност в кабинета е насочена, както за деца, така и за възрастни.
В кабинета се извършват:

 • поставяне на диагноза и извършване на лечение на следните по-често срещани състояния на пациента: хрема, болки при преглъщане, загуба на глас, алергични състояния на горните дихателни пътища, наррушено носово дишане, болки в ушите, намален слух, шум в ушите, главоболие, световъртеж, мениероподобен синдром, промяна на вкуса и обонянието, изследване на слуха с аудиометър
 • назначаване на клинични, бактериологични и рентгенови изследвания, за поставяне на правилна диагноза
 • изписване на слухов апарат, при необходимост
Работно време:

Д-р Розалина Панайотова
Нечетни дати
14:00 ÷ 18:00 - Понеделник до Петък
Четни дати
08:00 ÷ 14:00
Д-р Маргарита Янкова
Нечетни дати
08:00 ÷ 14:00
Четни дати
14:00 ÷ 19:00
Урология
Кабинетът разполага с един специалист - Д-р Али Албаяти
В кабинета се извършват:

 • консултативни прегледи на пациенти със заболявания на пикочополовата система
 • катетеризации
 • ехография на бъбреци, пикочен мехур и простатна жлеза


Работно време:

Д-р Али Албаяти
Понеделник, Четвъртък
Амбулаторни прегледи 15:00 ÷ 17:30
Физиотерапия
Кабинетът разполага с един специалиста - Д-р Елена Дамянова
 • лазертерапия и лазерпунктура
 • електродиагностика и електростимулации
 • мануална диагностика и мануална терапия
 • рефлекторен масаж и постизометрична релаксация
 • лечебна физкултура (ЛФК)
 • физиотерапевтични процедури с ниско и високочестотни токове
 • парафинолечение
Работно време:

Д-р Елена Дамянова
Амбулаторни прегледи в База I
08:00 ÷ 13:00 - Понеделник, Сряда и Петък
Амбулаторни прегледи - блок 464
08:00 ÷ 13:00 - Вторник и Четвъртък
Хирургия
Кабинетът разполага с двама специалист - Д-р Цветанка Петрова и Д-р Ния Петрова Д-р Цветанка Петрова – специалност "Хирургия" - от 1991г., специализация по "Хомеопатия" - БОАРОН, дипломиран специалист по Su-Jok терапия (по метода на Пак Чже Ву), лечение с есенции на Д-р Едуард Бах.
В кабинета се извършват:

 • консултативни прегледи
 • първична обработка на разкъсно-контузни (прорезни) и други рани
 • първична обработка на рани с отстраняване на чуждо тяло
 • превръзка на рани с поставяне на дренаж
 • отстраняване на атером, дермоидална киста
 • инцизия и дренаж на хематом
 • инцизия и дренаж на подкожен абсцес (флегмон)
 • вторичен шев на рани
 • отстраняване на кърлеж + ТАП
 • екстирпация на врастнал нокът
 • експертиза на работоспособността
 • консултации за териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК)
Работно време:

Д-р Цветанка Петрова
Домашни посещения 15:00 ÷ 16:00
ОЛКК 13:00 ÷ 15:00
Амбулаторни прегледи 8:00 ÷ 13.00
Работно време:

Д-р Ния Петрова
Вторник
ОЛКК 14:00 ÷ 15:00
Амбулаторни прегледи 15:00 ÷ 18:30
Проф. прегледи рискови групи 18:30 ÷ 19:00
Петък
ОЛКК 14:00 ÷ 15:00
Амбулаторни прегледи 15:00 ÷ 18:30
Домашни посещения 18:30 ÷ 19:00
Хомеопатия
Кабинетът не разполага със специалисти.
Д-р Мехмед Вели
Работно време:

Нечетни дати
08:00 ÷ 12:00
Четни дати
14:00 ÷ 18:00
0897387100
Д-р Иван Иванов
Работно време:

Етаж 1, кабинет 16
Нечетни дати
08:00 ÷ 13:00
Четни дати
14:00 ÷ 19:00
0899 166 969
Д-р Вадим Ангелов
Работно време:

Етаж 2, кабинет 39
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:30 ÷ 13:30
0888 774 111
Д-р Людмил Атанасов
Работно време:

Етаж 2, кабинет 41
Нечетни дати
07:30 ÷ 12:30
Четни дати
14:00 ÷ 19:00
0887 328 967
Д-р Детелина Христова
Работно време:

Етаж 3, кабинет 76
Нечетни дати

Понеделник до Петък - Амбулаторни прегледи
14:00 ÷ 19:00

Четни дати

Понеделник, Вторник, Четвъртък и Петък - Амбулаторни прегледи
08:00 ÷ 13:00
Сряда
11:00 ÷ 13:00
0888 854 150
Д-р Красимир Сапунджиев
Работно време:

Етаж 2, кабинет 28
Нечетни дати
08:00 ÷ 13:00
Четни дати
14:00 ÷ 19:00
0888 435 098
Д-р Ваня Гаджева
Работно време:

Етаж 2, кабинет 28
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0888 336 608
Д-р Мариана Иванова
Работно време:

Етаж 2, кабинет 27
Нечетни дати
08:00 ÷ 13:00
Четни дати
14:00 ÷ 19:00
0888 433 930
Д-р Евелина Краевска
Работно време:

Етаж 2, кабинет 27
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0888 437 764
Д-р Светла Добрева
Работно време:

Етаж 2, кабинет 26
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0888 440 142
Д-р Анюша Цекова
Работно време:

Етаж 2, кабинет 26
Нечетни дати
08:00 ÷ 13:00
Четни дати
14:00 ÷ 19:00
0885 535 565
Д-р Ани Николова
Работно време:

Етаж 2, кабинет 24
Нечетни дати
08:00 ÷ 13:00
Четни дати
14:00 ÷ 19:00
0888 229 134
Д-р Елеонора Граматикова
Работно време:

Етаж 3, кабинет 77
Понеделник, Вторник, Четвъртък
14:00 ÷ 19:00
Сряда, Петък
09:00 ÷ 14:00
Д-р Татяна Ламбова
Работно време:

Етаж 2, кабинет 31
Нечетни дати
08:00 ÷ 13:00
Четни дати
14:00 ÷ 19:00
0898 460 657
Д-р Мариана Накова
Работно време:

Етаж 2, кабинет 25
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0889 309 966
Д-р Тихомира Златанова
Работно време:

Етаж 2, кабинет 25
Нечетни дати
08:00 ÷ 13:00
Четни дати
14:00 ÷ 19:00
0886 436 304
Д-р Марияна Свещникова
Работно време:

Етаж 2, кабинет 37
Всеки петък
8:00 ÷ 13:00
02/ 92 76 071
Д-р Мария Радевска
Работно време:

Етаж 2, кабинет 36
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
8:00 ÷ 13:00
0899425884
Д-р Моско Ахчийски
Работно време:

Нечетни дати
сутрин
Четни дати
следобед
0888 446 726
Д-р Радослава Шикаланова
Работно време:

Нечетни дати
10:00 ÷ 14:00
Четни дати
14:00 ÷ 19:00
0898 341 074
Д-р Светлана Тодорова
Работно време:

Нечетни дати
07:30 ÷ 13:30
Четни дати
13:00 ÷ 19:00
02/ 927 60 02 - вътрешен 258
Д-р Албена Ромилова
Работно време:

Нечетни дати
09:00 ÷ 13:00
Четни дати
13:30 ÷ 18:30
0888 270 289
Д-р Виолетка Петкова
Работно време:

Нечетни дати
09:00 ÷ 13:00
Четни дати
15:00 ÷ 19:00
0887 484 799
Д-р Миглена Барбова
Работно време:

Нечетни дати
09:00 ÷ 13:00
Четни дати
14:00 ÷ 19:00
0887 729 174
Д-р Емилия Николова
Работно време:

Нечетни дати
08:00 ÷ 13:00
Четни дати
13:30 ÷ 19:00
0888 463 479
Д-р Евгени Кръстев
Работно време:

Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
09:00 ÷ 13:30
0887 220 434
Д-р Марияна Милчева
Работно време:

Етаж 3, кабинет 71
Кабинетът работи със НЗОК.
Нечетни дати
07:30 ÷ 12:30
Четни дати
13:00 ÷ 18:00
0888 270 289
База 1
02/ 927 6002
02/ 927 6004
02/ 927 6009
База 2
02/ 925 1415
02/ 925 1425