База 2
 
Алергология
Временно кабинетът не разполага със специалисти.
Гинекология
Кабинетът разполага с двама специалисти - Д-р Иван Коловски и Д-р Светослав Манев
В кабинета се извършват:

 • гинекологични прегледи
 • вземане на материал за микробиологично и цитологично изследване
 • поставяне и сваляне на спирала
 • колпоскопия
 • ехография
 • наблюдение протичането на желана бременност
 • експертиза на трудоспособност
Работно време:

Д-р Иван Коловски
Нечетни дати
Домашни посещения 14:00 ÷ 15.30
ОЛКК 13:00 ÷ 14:00
Амбулаторни прегледи 9.30 ÷ 13.00
Четни дати
Домашни посещения 12:00 ÷ 13:00
ОЛКК 13:00 ÷ 14:00
Амбулаторни прегледи 15:00 ÷ 19.00
Д-р Светослав Манев
Нечетни дати
13:00 ÷ 16:00 - Понеделник и Петък
12:00 ÷ 15:00 - Вторник, Сряда и Четвъртък
Четни дати
09:00 ÷ 12:00 - Понеделник и Четвъртък
08:00 ÷ 10:30 - Сряда
10:30 ÷ 13:00 - Вторник и Петък
Дерматология
Кабинетът разполага с един специалист - Д-р Василка Кузева
В кабинета се извършват:

 • диагностика и лечение на кожни и венерически заболявания
 • предтестово и след тестово консултиране на пациенти със сексуално преносими инфекции (СПИ)
 • анонимни изследвания за сексуално преносими инфекции
 • микроскопско изследване на уретрален, цервикален секрет и др.
 • интралезионална апликация на кортикостероиди за лечение на кожни заболявания
 • диагностика с лампа на WOOD
 • криотерапия с течен азот
 • електрокоагулация с или без локална анестезия
 • химична деструкция на патологични кожни изменения
 • кюретиране на кожни изменения
 • повърхностен химичен пилинг за лечение на акне, за намаляване на белезите на стареенето и др.
Работно време:

Д-р Василка Кузева
Амбулаторни прегледи
07:30 ÷ 14:00 - Понеделник, Сряда и Петък
14:00 ÷ 19:00 - Вторник и Четвъртък
Ендокринология
Кабинетът разполага с един специалист.
В кабинета се извършват:

 • амбулаторни прегледи на пациенти с ендокринни заболявания
 • обучение на болни с ендокринно заболяване
 • диспансерно наблюдение на болни със захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза
 • определяне на стойността на кръвната захар с глюкомер
Работно време:

 
д-р Яна Цолова
От понеделник до петък
Амбулаторни прегледи 09:00 ÷ 15:00
Кардиология
Кабинетът разполага с трима специалиста - Д-р Здравка Бозукова и Д-р Ирена Цветкова

Д-р Здравка Бозукова е председател на Обща Лекарска Консултативна Комисия (ОЛКК).
Извършва експертиза на временната нетрудоспособност.
В кабинета се извършват:

 • прегледи на пациенти със сърдечно-съдови заболявания и ЕКГ
Работно време:

Д-р Здравка Бозукова
Понеделник, Сряда и Петък
Домашни посещения 15:00 ÷ 16:00
ОЛКК 14:00 ÷ 15:00
Амбулаторни прегледи 08:00 ÷ 14:00
Вторник и Четвъртък
Домашни посещения 12:00 ÷ 14:00
ОЛКК 14:00 ÷ 15:00
Амбулаторни прегледи 15:00 ÷ 19:00
 
Д-р Ирена Цветкова
Понеделник
08:00 ÷ 14:00
Четвъртък
15:00 ÷ 18:00
Клинична лаборатория
В кллиничната лаборатория на ДКЦ XII ЕООД, се извършва широкообхватна клинико-лабораторна диагностика с ежедневен качествен контрол. Лабораторията участва в Национална система за външна оценка на качеството, за което разполага със съответните сертификати. Извършват се рутинни хематологични, биохимични, хемостазни, уринни изследвания и следните високо-специализирани изследвания:
 • тиреоидни хормони - TSH, FT4, TAT, MAT
 • репродуктивни хормони
 • инсулин
 • Туморни маркери:
  • PSA
  • CA-15-3
  • CA-125
  • CA-19-9
  • CEA
Лабораторията разполага с апаратура, отговаряща на най-съвременните изисквания за лабораторна диагностика:
 • биохимичен апарат Respons 920 (Dyasis)
 • хематологичен апарат D-CELL 5DIFF (Diagon)
 • хематологичен апарат Micros 60 (ABX)
 • aпарат за хемостаза ACL 7000 (Instrumentacion Laboratory - САЩ)
 • имунологичен апарат ACCESS 2 (Beckman Coulter - САЩ)
 • имунофлуоресцентен анализатор GETEIN за hs-CRP, Cardiac Troponim I, NT-BNP в пълна кръв
 • уриненанализатор Laura Smart (Erba-Lachema)
Работно време:
Понеделник - Петък
07:30 ÷ 19:30
Д-р Росица Тодорова
09:00 ÷ 14:30
Неврология
Кабинетът разполага с един специалист - Д-р Маргрета Кръстева
В кабинета се извършват:

 • прегледи на пациенти с неврологични заболявания
 • диспансеризация на пациенти с хронични неврологични заболявания. При необходимост се насочват пациенти към Обща Лекарска Консултативна Комисия (ОЛКК).
 • клинична електроенцефалография (ЕЕГ) за деца и възрастни, с оглед проследяване ефекта от терапията при епиилептични заболявания, последици от черепномозъчни травми (ЧМТ), мониториране на дегенеративни заболявания на централната нервна система (ЦНС).

Работно време:

Д-р Маргрета Илиева
Нечетни дати
15:00 ÷ 19:00 - Амбулаторни прегледи
14:00 ÷ 15:00 - ОЛКК
Четни дати
08:00 ÷ 14.00 - Амбулаторни прегледи
14:00 ÷ 15:00 - ОЛКК
Ортопедия
Кабинетът разполага с един специалист - Д-р Атанас Андреев
Работно време:

Д-р Атанас Андреев
15:00 ÷ 15:30 - СЛКК
15:20 ÷ 18.00 - Амбулаторни прегледи
Офталмология
Кабинетът разполага с един специалист - Д-р Мариела Петрова
В кабинета се извършват:

 • биомикроскопия
 • офталмоскопия
 • екзофталмометрия (Хертел)
 • определяне визус с авторефрактометър NIDEK
 • измерване вътреочно налягане
 • отстраняване на чужди тела от окото
 • промивки и лечение на очите при термични и химични изгаряния
Работно време:

Д-р Мариела Петрова
Вторник и Четвъртък
08:00 ÷ 16:30
Психиатрия
В момента няма наличен психолог.
В кабинета се извършват:

 • преглед – оценка за установяване на психиатричен случай
 • оценка на хода на приключване на психиатричен проблем
 • изследване на психиатричен статус
 • изследване на социални дисфункции
 • интервю за функциониране в семейството
 • оценка на суициден риск
 • оценка на риск от опасност за околните
 • интервю с близки на пациента
 • Назначаване на лечение с невролептици, антидепресанти, тимостабилизатори и проследяване на ефекта от медикаментозното лечение
 • индивидуална психотерапевтична сесия, психодинамична, подкрепяща, когнитивна, поведенческа, друга
 • сесия за сугестивна терапия при сексуална дисфункция, психосоциална интервенция, фамилна терапия
 • изготвяне на медицинска характеристика за постъпване в дом за социални грижи и удостоверение за социални грижи
Пулмология
Кабинетът разполага с един специалист - Д-р Теодора Михалова

Видове медицински дейности по НЗОК и платени прегледи:

 • амбулаторни прегледи - първични и вторични
 • профилактични прегледи
 • домашни прегледи и посещения - първични и вторични
В кабинета се извършват:

 • спирометрия – функционално изследване на дишането
 • бронходилататорно тестване
 • диспансерно наблюдение на пациенти с хронични белодробни заболявания
 • медицински консултации за всички белодробни заболявания
 • обучение на пациенти – инхалаторно лечение и продължително домашно кислородно лечение
 • насочване за болнично лечение при показания
 • експертиза на временната нетрудоспособност (даване на мнение и/или удостоверяване на временна нетрудоспособност)
 • даване на заключение за териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК)
Работно време:

Д-р Теодора Михалова
Сряда
15:00 ÷ 18:30
Рентген
Кабинетът разполага с един специалист - Д-р Живко Момков - рентгенолог
Кабинетът по образна диагностика разполага с конвенционална рентгенова техника – графичен и скопичен пост, УЗД апарат – разположен самостоятелно. Получените образи и тяхното интерпретиране позволява адекватна диагностика на всички органи и системи. Извършват се и контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт. УЗД - кабинета предлага изследване на паренхимни органи при възрастни.

Работно време:

Д-р Живко Момков
Понеделник до Петък
08:00 ÷ 15:00
УНГ
Кабинетът разполага с един специалист - Д-р Луиза Спасова
В кабинета се извършват:

 • преглед на пациенти със заболявания на ушите, носа и гърлото, вестибуларната функция
 • екстракция на чуждо тяло от ухо, нос, назофаринкс
 • локално лечение при епистаксис
 • продухване по Полицер
 • промивка на външен слухов канал
Работно време:

Д-р Луиза Спасова
Нечетни дати
Понеделник - Четвъртък
11:30 ÷ 17:30 - Амбулаторни прегледи
17:30 ÷ 19:00 - Домашни посещения
Четни дати
Понеделник - Четвъртък
08:00 ÷ 13:00 - Амбулаторни прегледи
13:00 ÷ 15:30 - Домашни посещения
Урология
Кабинетът разполага с един специалист - Д-р Али Албаяти
В кабинета се извършват:

 • консултативни прегледи на пациенти със заболявания на пикочополовата система
 • катетеризации
 • ехография на бъбреци, пикочен мехур и простатна жлеза
Работно време:

Д-р Али Албаяти
Вторник, Петък, каб.13,ет.2
Амбулаторни прегледи 15:30 ÷ 17:30
Хирургия
Кабинетът разполага с двама специалисти - Д-р Божидар Вълковски, Д-р Иван Сечанов
В кабинета се извършват:

 • консултативни прегледи
 • първична обработка на разкъсно-контузни (прорезни) и други рани
 • първична обработка на рани с отстраняване на чуждо тяло
 • превръзка на рани с поставяне на дренаж
 • отстраняване на атером, дермоидална киста
 • инцизия и дренаж на хематом
 • инцизия и дренаж на подкожен абсцес (флегмон)
 • вторичен шев на рани
 • отстраняване на кърлеж + ТАП
 • екстирпация на врастнал нокът
 • експертиза на работоспособността
 • консултации за териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК)
Работно време:

Д-р Божидар Вълковски
Нечетни дати - от Понеделник до Четвъртък
15:00 ÷ 19:00 - Амбулаторни прегледи
12:00 ÷ 14:00 - Домашни посещения
14:00 ÷ 15:00 - ОЛКК
Четни дати - от Понеделник до Четвъртък
09:00 ÷ 14:00 - Амбулаторни прегледи
15:00 ÷ 16:00 - Домашни посещения
14:00 ÷ 15:00 - ОЛКК
Д-р Иван Сечанов
Четни дати
15:00 ÷ 19:00 - Понеделник - Петък
Д-р Ангел Манчев
Работно време:

Етаж 1, кабинет 12
Нечетни дати
07:30 ÷ 12:30
Четни дати
14:00 ÷ 19:00
0888 844 389
Д-р Мариана Балджиева
Работно време:

Етаж 1, кабинет 13
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0888 946 681
Д-р Елеонора Петрова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 16
Нечетни дати
13:30 ÷ 18:30
Четни дати
09:30 ÷ 12:30
0888 647 844
Д-р Елисавета Вълкова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 9
Нечетни дати
08:00 ÷ 13:00
Четни дати
14:00 ÷ 18:30
0888 756 888
Д-р Димитър Димитров
Работно време:

Етаж 1, кабинет 14
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0888 945 155
Д-р Надежда Виденова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 4
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0888 932 395
Д-р Елена Огнянова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 3
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0888 939 837
Д-р Румяна Варадинова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 4
Нечетни дати
07:30 ÷ 12:30
Четни дати
13:30 ÷ 18:30
0888 931 507
Д-р Анелия Господинова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 5
Нечетни дати
07:30 ÷ 13:00
Четни дати
13:30 ÷ 19:00
0898455547
Д-р Румен Симов
Работно време:

Етаж 1, кабинет 5
Нечетни дати
07:30 ÷ 13:00
Четни дати
13:30 ÷ 18:30
0886 848 460
Д-р Дафинка Павлова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 7
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0888 425 144
Д-р Катя Стоянова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 8А
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0888 889 331
Д-р Гергана Троскова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 8А
Нечетни
08:00 ÷ 13:00
Четни
14:00 ÷ 19:00
0888 869 986
Д-р Галина Иванова
Работно време:

Етаж 3, кабинет 56
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0887 115 969
Д-р Любка Младенова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 6
Нечетни дати
13:30 ÷ 18:30
Четни дати
07:30 ÷ 12:30
0888 630 502
Д-р Биляна Динева
Работно време:

Етаж 1, кабинет 6
Нечетни дати
07:30 ÷ 12:30
Четни дати
13:30 ÷ 18:30
0888 972 657
Д-р Офелия Краликова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 10
Нечетни дати
07:30 ÷ 12:30
Четни дати
13:30 ÷ 18:30
0888 721 072
Д-р Евгения Кехайова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 11
Нечетни дати
08:00 ÷ 13:00
Четни дати
14:00 ÷ 19:00
0888 814 924
Д-р Илонка Кирилова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 9
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0888 726 412
Д-р Петър Чуруков
Работно време:

Етаж 1, кабинет 12
Нечетни дати
13:30 ÷ 18:30
Четни дати
07:30 ÷ 12:30
0888 406 495
Д-р Александър Mешков
Работно време:

Етаж 1, кабинет 10
Нечетни дати
13:30 ÷ 18:30
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0876 262 428
Д-р Мария Бенова
Работно време:

Етаж 1, кабинет 8
Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
02/ 92 51 415
Д-р Ирина Илиева
Работно време:

Нечетни дати
10:00 ÷ 14:00
Четни дати
14:00 ÷ 19:00
0898 831 617
Д-р Стоянка Илиева
Работно време:

Нечетни дати
14:00 ÷ 18:00
Четни дати
09:00 ÷ 13:00
0887 098 699
Д-р Ростислава Цанева
Работно време:

Четвъртък и Петък

Нечетни дати
09:30 ÷ 13:30
Четни дати
14:00 ÷ 19:00
0888 654 527
Д-р Махрина Бояджиева
Работно време:

Нечетни дати
14:00 ÷ 19:00
Четни дати
08:00 ÷ 13:00
0889 493 702
Д-р Петя Петрова
Работно време:

Нечетни дати
13:30 ÷ 19:00
Четни дати
08:30 ÷ 13:00
0887 515 646
Д-р Златка Георгиева
Работно време:

Нечетни дати
08:00 ÷ 13:00
Четни дати
13:30 ÷ 19:00
0887 858 819
Д-р Цветанка Генкова
Работно време:

Нечетни дати
14:00 ÷ 17:00
Четни дати
10:00 ÷ 13:00
Кина Първанова - зъботехник
Работно време:

База 1
02/ 927 6002
02/ 927 6004
02/ 927 6009
База 2
02/ 925 1415
02/ 925 1425