Новини
27 октомври, 2022г.
БЛАГОДАРЯ

ДО УПРАВИТЕЛЯ НА 12 ДКЦ

УЛ. „ИВАН БОЙЧЕВ“ № 17

ГР. СОФИЯ

КОПИЕ: КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

УЛ. „МОСКОВСКА“ № 33

ГР. СОФИЯ

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

От Райна Асенова Велкова, живуща в гр. София, ж. к. „Бели брези“, ул. „Нишава“ № 58

За контакт тел. +359 8888 13595

Уважаема госпожо Фандъкова,

Уважаеми господин Василев,

Искам да изразя своята огромна благодарност за безупречната работа на целия екип на 12 ДКЦ гр. София. Въпреки, че към съм жител на район „Красно село“, продължавам и до днес да пътувам и да бъда пациент на 12 ДКЦ. В този център работят безупречни специалисти и изключително отзивчиви и любезти хора. От регистратурата, през лекарите и до членовете на ЛКК намирам само отзивчивост, помощ и безупречно отношение. Благодаря за професионализма и отношението на д-р Матинков, председател на ЛКК, благодаря за отзивчивостта на педиатъра – д-р Борисова, както и на всички служители в тази поликлиника. Благодаря за тяхната организираност и дисциплина. Благодаря на управителя на поликлиниката – д-р Василев за безупречно поддържания и съхранен сграден фонд, за чистотата, която се поддържа, както в сградата, така и в прилежащите към нея площи, което рязко контрастира с разрухата и нивото на хигиена и дез/организираност в повечето такива болнични заведения. Благодаря на всички за това, че съвместно успяват да отговорят на потребностите и очакванията на хората. Благодаря за Вашата безупречна работа, отговорност, далновидност и отношение.

Уважаема госпожо Фандъкова,

Въпреки цялата кризисна ситуация в икономическия и социален живот в страната съм убедена, че бихте намерили адекватен, подходящ и заслужен начин да възнаградите, както ръковоството, така и целия екип на 12 ДКЦ за тяхната всеотдайна работа, за грижите, за организираността, за отношението.

19.10.2022 г. С уважение: Райна Велкова

Гр. София

База 1
База 2