Новини
25 Авг, 2016г.
"Диагностично консултативен център - XII - София ЕООД е общинско лечебно заведение, което предоставя специализирани медицински услуги. Ние осъществяваме нашата дейност на територията на район Люлин, но обслужваме клиенти от цяла София, като предлагаме висококачествено здравно обслужване.

"ДКЦ XII - София" ЕООД предлага качествена и достъпна специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване на здравето на населението. То участва активно в общественото здравеопазване чрез системни договорни отношения с НЗОК, с което подобрява достъпността до качествена специализирана извънболнична помощ за здравноосигурените лица в района на влияние. Развива дейности, които отговарят на здравните потребности на населението, своевременно задоволявани от висококвалифициран медицински персонал.

Лечебното заведение разполага с 2 бази, които се намират на изключително комуникативни локации с подсигурен достъп за инвалидни колички и достатъчно място за паркиране на леки автомобили.

В раздел контакти може да получите подробна информация за местоположението на нашите бази.

Като общинско лечебно заведение, "ДКЦ XII - София" ЕООД се стреми да отговори на най-високите очаквания на столичани за достъпно и качествено здравеопазване и затова Вашето мнение е изключително важно за нас и чрез "Форма за контакти" може да изпращате оплаквания, препоръки и обратна връзка за качеството на предлаганите от нас услуги и ние ще се ангажираме да ви върнем при първа възможност отговор на поставените въпроси."
База 1
База 2